Word donateur!

Donateur ben je al voor € 25,- per jaar. Door donateur te worden van Hof van Tubbergen, steun je de ontwikkelingen en activiteiten. Zoals workshops, lezingen, cursussen, voorstellingen, exposities en optredens op het gebied van muziek, theater en kunst. Bovendien ontvang je als donateur van Hof van Tubbergen bijzondere aanbiedingen voor speciale workshops, activiteiten en voorstellingen.

Maak het bedrag over op rekeningnummer NL08RBRB0940603748 of NL18RABO0311181163 t.n.v. Stichting Hof van Tubbergen onder vermelding van ‘donateur HvT’ én geef ons je emailadres door op

info@hofvantubbergen.nl