Van lokale zorg naar regionaal verbinden. Ondernemen en inspireren.

Hof van Tubbergen wil vanuit de creativiteit op een innovatieve wijze nieuwe sociaaleconomische impulsen voor dorp en platteland realiseren. In een tijd waarin bevolking en bedrijven merkbaar veranderen, heeft de leefbaarheid van onze omgeving extra aandacht nodig. Hof van Tubbergen beoogt met nieuwe bedrijvigheid een aanjager te zijn op het gebied van cultuur, educatie, leefbaarheid, toerisme en vrijetijdseconomie. Door creatieve activiteiten, samenwerking en multidisciplinaire crossovers ontstaat weer beweging in de regio. Hof van Tubbergen is daarmee een bijzondere en spannende ontmoetingsplek en een verrijking voor de regio.

Kom genieten en laat u inspireren door een van de vele activiteiten in het monumentale Hof van Tubbergen huis De Eeshof. Een voorstelling of lezing in het Kapeltheater, exposities in de binnentuin of het bos, koffie of lunchgelegenheid en uiteenlopende creatieve workshops in het Koetshuis. Het is er allemaal!

Hof van Tubbergen is ontstaan uit een initiatief van Jos van Beem. De dagelijkse leiding van de stichting Hof van Tubbergen ligt in handen van het bestuur en vele enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur wordt gevormd door Voorzitter Bas Olde Hampsink, secretaris Karina Voets en penningmeester Gerard Kampkuiper.

Stukje historie…

De naam Hof van Tubbergen duikt op als voormalige naam van de havezate Eeshof, het hof van het adellijk geslacht ‘Van Tubbergen’. De oude havezate lag waarschijnlijk vlak bij de kerk van Tubbergen en werd in 1582 verwoest door Spaanse soldaten. In 1584, het jaar waarin Willem van Oranje is doodgeschoten, mag de voormalige vijand van de Spaanse koning, Johan III van Eschede terugkeren naar Tubbergen, nadat hij zijn eed van trouw aan de koning van Spanje heeft gezworen. Hij herbouwt de havezate op de huidige plaats. Het gebouw werd toen omgeven door grachten zoals nu nog gedeeltelijk is te zien. Het huidige huis is rond 1719 gebouwd. In 1844 werd op de Eeshof de bekende Nederlands dichter, priester en politicus Mgr. Dr. H.J.
M. Schaepman geboren.
Tegenwoordig is het monumentale deel van de Eeshof een Rijksmonument en is een groot deel van het complex in gebruik als woonzorgcentrum.